Lost password   Facebook login
Choose language:

Ако не сте сигурни за това дали трябва да се регистрирате по ДДС, статията ще ви помогне да си отговорите на много от въпросите.

Можете да се регистрирате по ДДС, ако представлявате:

 • индивидуален бизнес;
 • бизнес в партньорство;
 • фирма;
 • клуб;
 • асоциация;
 • благотворително дружество;
 • всяка друга организация или група от хора, действащи заедно с определено наименование , като например образователна или здравна;
 • орган на местната власт.

За целите на ДДС физическо лице или организация , която действа в сферата на бизнеса, е известна като "данъчнозадължено лице". Не може да се регистрирате по ДДС, ако продавате само стоки или услуги, които са освободени от ДДС.

Бизнесът се определя като поддържане на дейност, свързана с получаване на заплащане срещу предоставяне на стоки или услуги - в пари или друг начин на плащане, като бартер например. Участвате в бизнес, когато например:

 • печелите пари чрез извършване на търговия, практикуване на занаят или професия като самостоятелно заето лице или заедно с друго лице, като например дружество с ограничена отговорност;
 • получавате заплащане под някаква форма срещу членуване в клуб, сдружение или други подобни организации и т.н.

За да сте част от бизнес сферата, тези дейности трябва да имат определена честотата и мащаб и да се подържат за период от време.

Дори ако вашите дейности имат някои или всички характеристики на един бизнес, те не могат да се считат за бизнес за целите на ДДС, ако те са по същество например хоби или изолирана сделката. Така че, ако правите само случайни или минимални доставки, облагаеми по ДДС, може да се окаже, че не е нужно да се регистрира по ДДС. Еднократна продажба на ваши лични вещи например от багажника на колата (boot for sale) например попада в тази категория.

Трябва да се регистрирате по ДДС във Великобритания, ако правите бизнес във Великобритания или възнамерявате да започнете, а също и ако мястото ви на стопанска дейност е в Обединеното кралство или живеете тук.

Може да се наложи да се регистрирате по ДДС, ако правите някои от следните видове бизнес в Обединеното кралство:

 • Доставка и предоставяне на стоки от друга държава от ЕС, без клиентът да е регистриран по ДДС в Обединеното кралство;
 • Доставка и предоставяне на акцизни стоки от друга държава.

 

comments

No comments...

add your comment

You need to log in