Lost password   Facebook login
Choose language:

Повечето хора се регистрират коректно към Данъчните служби на Острова (HMRC), обявяват доходите си и плащат данъците си в срок, но има и такива, които не са направили това по различни причини. Ако и вие сте един от тях, статията ще ви бъде полезна.

Примерни ситуации, в които може да имате проблеми с Данъчните служби:

 • Не сте съобщили на HMRC, че сте самонаето лице (self-employed);
 • Не сте съобщили в HMRC, че имате и друг източник на доход, като продажбата по интернет, по пазари и битаци (car boot sales)  и др.
 • Не осъзнавате, че се класифицирате като самонаето лице или не разбирате данъчната система на Острова;
 • Имате бизнес и приходи от продажби, за които трябва да се регистрирате по ДДС (VAT), но не сте го направили.

Информацията в статията ще ви помогне да разберете какви данъци дължите, ако работите като наети от работодател или самонаети, кое се класифицира като облагаем доход и печалба, дали е необходимо да се регистрирате за данъци и как да го направите.

Ако сте самонаето лице (self-employed)

Хората, които работят за себе си се разглеждат като самонаети лица. Това означава, че те трябва да се регистрират в HMRC и да плащат данъците си и националните осигурителни вноски.

Вероятно се разглеждате като самонаето лице, ако отговаряте с ДА на един или повече от тези въпроси:

 • Редовно ли работите за няколко различни хора и изискват ли се документи за извършваната дейност (например фактури за работата)?
 • Можете ли да наемете някой да свърши работата ви или да ви помага и да му плащате от вашия джоб?
 • Можете ли сами да решавате къде да предоставяте работните си услуги, кога да работите, как да работите и какво точно да правите?
 • Можете ли да печелите и губите от дейността си?
 • Съгласни ли сте да извършвате работа на фиксирана цена, независимо от това колко време може да отнеме?
 • Инвестирате ли собствените си пари?
 • Предоставяте ли свое оборудване, необходимо, за да се свърши работа?
 • Трябва ли да коригирате незадоволителна работа в собственото си време и за своя собствена сметка?
 • Получавате ли наеми или други приходи от земя или имот?

Това не е пълен списък на дейностите, които ви превръщат в самостоятелно заето лице. Ако все още не сте сигурни дали трябва да плащате данъци или не, можете да се свържете HMRC, за да разберете.

За какво трябва да плащате данъци?

Вие плащате данък върху доходите (Income Tax) или корпоративен данък (Corporation Tax) за вашата печалба, а не за продажбите ви.

За да се определи тази печалба, трябва да вземете предвид работните си разходи и разходите за покупки от общите си продажби. След като ги извадите, получената сума е вашата печалба.

Дължите данък, когато продавате, подарявате или по друг начин се разпореждате с нещо, което притежавате, като например акции или имущество (shares or property). Има неща, които не се облагат  и възможност за допълнителни облекчения, които могат да намалят дължимия данък (tax bill).

Ако сте регистриран по ДДС (VAT), ДДС се начислява върху продажбите към клиенти.

Поддържане на правилна документация

Важно е да давате точна и вярна информация за себе си в HMRC и да съхранявате документацията на бизнеса си, за да не дължите неустойки и обезщетения накрая.

Данъци, за които може да се наложи да се регистрирате

От обстоятелствата около вас зависи за какви данъци трябва да се регистрирате. Можете да регистрирате всеки данък за бизнес онлайн през сайта на HMRC.

ДДС (VAT)

Трябва да се регистрирате по ДДС, ако облагаемият ви годишен оборот е повече от настоящия праг.

Корпоративен данък (Corporation Tax)

Трябва да се регистрирате за корпоративния данък, ако сте сформирали дружество с ограничена отговорност или сте работодател (limited company or employing people).

Санкции (Penalties)

Ако не плащате данъци, а трябва, вие ще трябва да платите и лихви в последствие, както и да си понесете евентуалното наказание. Но колкото по-скоро се регистрирате в HMRC, толкова по-бързо те могат да разберат какво дължите и натрупаните лихви ще са много по-малко. Ако не можете да платите данъка си на един път, от HMRC може да ви предложат разсрочено плащане.

 

 

comments

No comments...

add your comment

You need to log in